ჩვენ შესახებ

 „ბავშვთა ადრეული განვითარების აკადემიის“ მიზანია ხელი შეუწყოს 2-10 წლამდე ასაკის განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა იმ უნარ-ჩვევების განვითარებასა და სრულყოფას, რომელიც მომავალში დაეხმარება მათ სოციალურ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებაში, დამოუკიდებლად ფუნქციონირებასა და ინტეგრაციაში. აღნიშნული, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

parallax background

პარტნიორები