ხელმძღვანელი

ნინო ოქროსაშვილი

მიმართულების ხელმძღვანელი

ლილე მაღრაძე

ადმინისტრატორი

ნანა გოგობერიშვილი

კოორდინატორი

ნათია ლომიძე