„ბავშვთა ადრეული განვითარების აკადემიაში” სრული დღის ბავშის დატოვების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ორჯერადი კვება (ხემსი, სადილი), ხოლო ნახევარი დღით ბავშვის დატოვების შემთხვევაში, გათვალისწინებულია ერთჯერადი კვება (დღის მონაკვეთის შესაბამისად).

 კვებითი თავისებურების გათვალისწინებით, მშობელი თავად უზრუნველყოფს კვების რაციონს.