აკადემიაში მომუშავე კვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ სადიაგნოსტიკო მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით:  

  • განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის დიაგნოსტიკა
  • კონსულტაცია ექიმ ფსიქიატრთან
  • აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვება (Ados-2)
  • აუტიზმის სადიაგნოსტიკო ინტერვიუ მშობელთან ან აღმზრდელთან (Adi-r)
  • ბავშვის ადაპტაციური უნარების შეაფასება (Vineland 2)
  • ინტელექტის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ტესტი (Wechler)
  • სენსორული ინტეგრაციის შეფასება
  • მეტყველების განვითარების შეფასება
  • სასკოლო მზაობის შეფასება
  • ქცევის ანალიტიკოსის კონსულტაცია